Malawi

Geografi og miljø
Malawi er en innlandsstat sørøst i Afrika. Det meste av landarealet ligger 1000-1500 moh. og består av platåer og fjell. Den østafrikanske Riftdalen går gjennom landet fra nord til sør. Her ligger Malawisjøen, som er den tredje største innsjøen i Afrika. Innsjøen utgjør 20 % av landarealet. I lavlandet finner man viltreservater, og pattedyrfaunaen her omfatter nesten 200 arter. Mesteparten av Malawis befolkningen driver jordbruk og i takt med befolkningsøkningen har dette ført til massiv avskoging. Fiskebestanden i Malawisjøen trues av forurensning, overfiske og synkende vannstand. Malawis klima er subtropisk. Regntiden varer fra november ut april med lite regn resten av året.

Slaver og Livingstone
På 1800-tallet drev arabiske handelsfolk omfattende slavehandel med malawiere. I 1859 kom den skotske oppdageren og misjonæren David Livingstone som ønsket å få slutt på slaveriet. Hans ankomst ble etterfulgt av britiske misjonærer som spredte det kristne budskap, og i 1891 ble Malawi britisk koloni.

Fra Britisk koloni til ettpartistat
Britene kalte landet Nyasaland, sjølandet, men da landet ble selvstendig i 1964, fikk det navnet Malawi. Med selvstendigheten forsvant monarkiet, og ettpartistaten med Hastings Banda som president ble opprettet. Bandas konservative politikk fikk stor motstand. I 1971 ble han utropt til president på livstid. Med dette økte protestene i omfang, og i 1992 fikk malawierne stemme over om de ønsket demokrati eller fortsettelse av ettpartisystemet. Med klart flertall for demokrati i folkeavstemningen ble det avholdt frie valg to år senere. Dette førte til Bandas fall og landet har siden hatt et fungerende demokrati.

Korrupte presidenter
President, Bingu wa Mutharika, som vant et omstridt presidentvalg i 2004 og satt fram til han døde i 2012, startet arbeidet med å bekjempe korrupsjonen som hadde vært utbredt siden Bandas tid. Hans fremste mål var å skape økonomisk framgang og i starten så det ut som han ville lykkes i dette.  Blant annet ble tidligere president Bakili Muluzi tiltalt for over 80 tilfeller av korrupsjon i 2009. De første årene etter at Mutharika kom til makten opplevde Malawi en årlig økonomisk vekst på over 8 prosent og en betydelig forbedring i matsikkerheten. Dette endret seg imidlertid etterhvert og da han døde var han mer kjent for å slå ned på kritiske røster, krangle med bistandsgivere og skape økonomisk usikkerhet. I 2012 tok Joyce Band over som president og ble med dette Afrikas andre kvinnelige president i historien. Hennes presidentskap skapte håp, men har blitt preget av en alvorlig korrupsjonsskandale som gjorde at hun tapte valget i 2014. Den nye presidenten er Bingu wa Mutharikas lillebror, Peter Mutharika.

Jordbruk og tobakk
Malawi er først og fremst et jordbruksland og et av de få afrikanske landene som vanligvis er selvforsynt med matvarer. Næringen, og dermed økonomien, er imidlertid sårbar for klimasvingninger, bortfall av arbeidskraft og prissvingninger på eksportartikler.

Tobakk står for over halvparten av landets eksportinntekter. Andre eksportvarer er sukker, te og kaffe. Malawisjøen gir grunnlaget for et omfattende fiske og trekker turister. Under Mutharika så landet en rekordhøy økonomisk vekst. Landets matproduksjon gikk i overskudd, og eksporten økte betraktelig. De senere årene har imidlertid veksten avtatt noe.

Bistandsavhengig
Bistand står for over 40 prosent av landets inntekter og dette gjør Malawi ekstremt avhengig av donorer og må i stor grad tilpasse seg deres krav, noen ganger på bekostning av sin egen befolkning. Korrupsjon, inflasjon og høy forekomst av HIV/AIDS skaper store utfordringer for Malawis økonomi.

kilde: globalis.no