2 trege gubber møter 30 viltre småtroll

På årets tur til Malawi måtte vi innom Mtchaya barnehagen. Vi overtok barnehagen usett i høst (se https://barnashap.com/2022/09/16/vi-har-kjopt-oss-en-barnehage-usett/), og var derfor spent på hva vi hadde fått med på kjøpet.

Vi fikk litt av en mottagelse! I tillegg til barnehagen med lederen Martha og alt personale hadde også høvdingen Chief Nkwalala og hele skolekomiteen møtt opp. Vi fikk se barna synge og leke, vi fikk mange takksigelser for vårt bidrag og vi fikk også en diskré forespørsel om å støtte nabobarnehagen også. 

Inntrykket vi sitter igjen med er bunnsolid. Barna virker trygge og glade. Barnehagen var ren, pen og ryddig. Det pedagogiske opplegget virket målrettet, og tonen var både avslappet og velorganisert på en gang. 

Ungene lærer gode holdninger. De lærer personlig hygiene. De lærer å ta vare på seg selv og sin egen kropp. Og ikke minst lærer de å snakke engelsk, hvilket er en forutsetning for å kunne få noe ut av skolen i Malawi.

Å overta barnehagen var egentlig en ekstra utgift vi ikke har penger til, men vi synes heller ikke vi hadde råd til å la være. For 3500 pr mnd. holder vi liv i fire ansatte og gir 30 barn en trygg tilværelse og to måltid mat. Vi synes det er billig. Foreløpig har vi midler til drift til utpå nyåret, og så håper vi på flere sponsorer slik at vi greier å opprettholde.

Har du lyst til å støtte barnehagen, sier du bare fra til vår kasserer Maria Morken Lines –  marialinesarntzen@gmail.com, mobil: 901 07 249

Eller Vippser ønsket beløp til 78934

Støtte til kvinner som ønsker å studere

I november 2021 mottok Barnas Håp en søknad om støtte til skolegang fra Jean Banda, en av de foreldreløse barna i programmet vårt.  Dette er noe Barnas Håp ønsker å støtte, med tanke på langsiktig utvikling og støtte for jenter i samfunnet.

Jean er utvalgt til studier ved «Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources», i programmet «Natural Resources College» (Naturressurshøyskolen).

Takket være øremerket støtte fra noen givere kunne Jean fra 15. november starte sine studier. Hun er svært motivert og Barnas Håp mottar rapport fra studiene etter hvert semester (3 stk. pr år).

Jean er en av få kvinnelige studenter som fullfører grunnskolen og kan gå videre til studier. De fleste blir dessverre tatt ut fra skolen i ung alder, ofte pga. graviditet eller behov for oppfølging av søsken.

Jean er svært glad og takknemlig for støtten hun mottar. Hun har nå fullført to semester. Bidraget hun mottar er på ca. 1,4 mill. MWK (ca. 15 000 kr). Dette dekker skoleavgift og nødvendige kostnader i forbindelse med skolegangen, som mat, transport, bøker og overnatting.

Ikke akkurat gudbrandsdalsost, men godt for det

Da vi sist år skulle ha geiter til vårt CO-OP valgte vi å satse litt ekstra og kjøpte ti ekte boergeiter. Nå begynner vi å se resultatene av denne investeringen. Geitene våre har begynt å gi melk, og det i rikt monn..

Bildet under viser en ost som er laget fra én dags melking av tre geiter. De øvrige geitene har killinger og kan ikke melkes ennå.

Ost er ikke noe folk i Malawi er vant til å bruke. Produksjonen på Songa blir derfor også en introduksjon til en ny rett for mange. Her går ingenting til spile og mysen (vannet fra osteproduksjonen) blir gitt som melketilskudd til mødre med småbarn.

Vi har kjøpt oss en barnehage – usett!

Eller rettere sagt så har vi overtatt Mtchaya barnehagen i Kande. De siste årene har Marit Svahn fra Voss /Furnes vært ansvarlig for driften sammen med sine sponsorer. Hun måtte nå legge inn årene etter 15 år med prosjektarbeid, og vurderte derfor å legge ned driften.

Barna i Malawi er en ressurs og landets framtid, og dessuten en av våre viktigste målgrupper. Derfor har Barnas Håp takket ja til å føre stafettpinnen videre.

Hvem er den for?

Målgruppa er fortrinnsvis de barna som skal begynne på skole om ett år. De har lettest for å lære og de har størst påvirkningskraft på miljøet rundt seg. Dette sikrer også årlig rotasjon.

50 unger får lære gode holdninger som de med litt hell bringer videre til egne familier og skolekamerater. I tillegg jobbes det aktivt for å trene barna til å forstå og praktisere tillit, noe som dessverre er mangelvare i Malawi. Barna lærer også hvordan de kan skjerme seg mot overgrep, videreutvikle sine kunnskaper, sang/musikkglede, kreativ sans m.m. Dette er en aktiv barnehage med mye gruppearbeid.

Hvem drifter barnehagen?

Barnehagen har fire ansatte hvorav Martha nå er styrer. Hun fikk sin 2-årige førskolelærerutdanning på «Early Childhood Education» (ECE) som Marit startet i 2010.

I tillegg må foreldre delta med dugnadsinnsats som vask og vedlikehold minst en gang i måneden. Det blir også jamnlig holdt foreldremøter.

Hva koster det?

For fire ansatte, husleie og mat til barna koster det ca. 3.500 kr pr måned. I tillegg kommer litt ekstra til nye leker, litt godt til jul osv.

Vi satser på å holde på minst ett år til, litt avhengig av hvor mange sponsorer som vil støtte. Barnas Håp har inntil vider øremerket midler for noen måneders drift.

Hvordan styrer vi videre?

Anni Tangen og Lene Buer som er utdannede førskolelærere, var med på vår reise for tre år siden. De besøkte da barnehagen. Anni har tilbudt seg å følge opp det pedagogiske opplegget i barnehagen herunder oversikt over aktiviteter, regnskap og bilder. Jon Ivar og Dag Atle planlegger å avlegge barnehagen et besøk i november i år.

Lyst til å være med?

Har du lyst til å støtte barnehagen direkte sier du bare fra til vår kasserer

Maria Morken Lines –  marialinesarntzen@gmail.com , mobil 901 07 249

Fast månedlig støtte eller engangsbeløp til f. eks nye leker – alt er like kjærkomment.

Hjelp barnebarnet til Jessy med å fullføre skolegangen

Jessy Chidama bor sammen med sine seks barnebarn, hvorav ett av dem har en funksjonshemming. De andre barnebarna har dratt på skolen når bildene blir tatt.

Gutten på bildene går også på skolen, men på grunn av funksjonshemmingen sin har han problemer med å kontrollere urinen og er nødt til å bruke bleie hver dag. Denne dagen fikk han ikke gått på skolen siden bestemor hadde gått tom for bleier. Uten bleie får ikke ikke gutten dratt på skolen fordi belastningen blir for stor for han, noe han synes er veldig vanskelig. Han er 15 år gammel og går fortsatt på grunnskolen på grunn av helsen sin. Bestemoren har sendt oss en forespørsel om vi kan hjelpe til med å støtte bleier til barnebarnet sitt. 5 pakker bleier i måneden koster bestemoren omtrent 10 000 kwacha, rundt 100 norske kroner.

Barnas Håp har sagt ja til å støtte gutten med bleier, men ønsker også støtte fra givere som vil hjelpe familien slik at alle barnebarna kan fullføre både grunnskole og ungdomsskole.

Julefest

Som en påskjønnelse til jul og takk for vel utført arbeide i 2021 ble vi enige om å spandere julelunsj på familiene våre (COOP-medlemmene). Lunsjen ble arrangert oppe på gården på Songa. Våre samarbeidspartnere, Madala og Irene, ordnet innkjøp og deltagerne laget maten selv.

Det overrasker oss stadig hvor mye godt man kan gjøre for noen få hundrelapper i Malawi.  Her kommer noen bilder fra feiringen. I tillegg til familiene hadde vi også invitert høvdingene som hører til prosjektet.

Høye strømpriser betyr ikke så mye når man koker middag i Malawi.

Høvdingene sammen med Madala (nr2 fra venstre)                                     Fornøyd COOP-medlem

Julebrevet 2021

Kjære alle sammen,

Da er julen her igjen, og det er igjen klart for et Julebrev fra Barnas Håp, Malawi.

2021 har vært et år med skuffelser men også et år med HÅP. Tross alt har vi i Norge klart oss ganske greit gjennom pandemien så langt sammenlignet med mange andre land, da inkludert Malawi. Malawi har i perioder vært hardt rammet av Covid-19 og ikke minst kontinuerlig påvirket av store økonomiske vanskeligheter og mange andre utfordringer. Barnas Håp er godt i gang med å legge om driften til jordbruksutdanning og Cooperativt samarbeid mellom familiene.

Dette kan du kan lese mer om i nyhetsbrevet vedlagt. Nyt lesingen av julebrevet, og husk at vi baserer vår aktivitet og hjelp kun på gaver fra våre givere. Gi gjerne en julegave som vil bety en stor forskjell til de barna som trenger det mest.

Gave kan sendes: VIPPS: 78934 Konto: 1822.35.64174 

Ha en velsignet Julehøytid og et Godt nyttår!!  

Vennlig hilsen 

Barnas Håp

Ved styreleder Per-Edvin Blystad

Vi har fått en student i familien

Det er dessverre jentene som lider mest i Malawi. De blir gjerne utnyttet og latt i stikken av guttene, ofte med det resultat at de dropper ut av skolen når de blir gravide. Samtidig har vi inntrykk av at jentene er mest ansvarsbevisst og mest til å stole på. Mye av vårt arbeide er tuftet på samarbeide med enslige mødre og bestemødre som har tatt ansvar for små og store barn. Barnas Håp har en strategi om at vi vil satse på flinke jenter og gi de en sjanse til å bli til noe. De siste årene har vi imidlertid ikke hatt noen gode kandidater – før nå.

Jean Banda er tjueen år gammel. Hun ble født i en familie på fire, to gutter og to jenter. Barna mistet foreldrene da de var små. Faren døde i år 2000 og moren i 2005. Barna ble oppdratt av besteforeldrene som slet med å få endene til å møtes for å skaffe nok mat og skolepenger. Familien fikk imidlertid hjelp fra Barnas Håp til skolepenger, medisiner, bøker mm slik at Jean kunne fullføre videregående.

Vi vil støtte Jean slik at hun kan gå på høyskole i Lilongwe og utdanne seg innen landbruk. Vi håper dette vil gi henne mulighet til å få jobb for en organisasjon eller i vårt eget COOP oppe på Songa.

Jean sier hun ønsker å være et forbilde i familien og samfunnet. Målet hennes er å utdanne seg slik at hun senere kan hjelpe venner og slektninger som mangler skolepenger og ikke kan videreutdanne seg.

Beløp som trengs per semester (3 semestre pr år):

Skolepenger                 2300 kr

Overnatting                  8500 kr

Transport                     250 kr

Mat                              600 kr

Bøker                          350 kr

Totalt 4500 kr per semester eller 13500 kr pr år

Utdannelsen tar 2½ år.

Dette er viktig for oss. Tross begrensede midler vil vi derfor sørge for at hun får det hun trenger for å fullføre.

Vi tar gjerne mot sponsorer på dette. Har du lyst til å være med å støtte hele eller deler av utdannelsen til Jean kan vi hjelpe deg med å formidle kontakt og støtte.

Historien om Luke Madala

Luke Jongwe Madala er vår representant og ansatt for å drive opplæring av grønnsaksprosjektet vårt. Her kommer hans historie skrevet av ham selv.

Jeg er Luke Jongwe, født i Zimbabwe. Min far var malawier, men dro til Zimbabwe da han var 16 år gammel. Jeg gikk på skole med mål om å fullføre det 4. nivået, men da jeg var på nivå 2, sa min far at han ikke hadde råd til å fortsette å betale for utdannelsen min. Jeg fant derfor ut at jeg måtte finne et sted der jeg både kunne jobbe og gå på skole. I Zimbabwe er det vanlig med faglæringssenter (Nyahode), så jeg fant en skole og søkte og fikk plass der. I løpet av én helg skulle jeg ha lært meg jobben. Jobben var ikke så enkel. Jeg skulle kutte trær, brenne store steiner og så knuse dem ved å bruke hammer. Dette for å lage et plant område på bakken som fundamentet til en bygning skulle settes opp. Ved slutten av terminen beregnet rektor arbeidsdagene mine og trakk fra kostnadene for skolepenger fra lønnen min, og resten måtte jeg bruke på å kjøpe uniform og sko. De siste tre skoleårene levde jeg på tørre grønnsaker som moren min måtte sende meg via buss hver måned. Men i løpet av årene på skolen lærte jeg mye om matlaging, jordbruk og husdyrhold.

Etter å ha fullført skolegangen min, fikk jeg jobb på en «lodge» (Mawenji lodge) i Chimanimani. På grunn av politiske uenigheter og bråk i Zimbabwe, ble hele lodgen en dag plyndret og brent av opprørere. Alle mine eiendeler ble brent til aske, inkludert mine sertifikater fra skolen som jeg hadde jobbet så hardt for å få. Igjen ble jeg arbeidsløs. Jeg forsøkte derfor å reise tilbake til landsbyen min for å få arbeid. Det viste seg at høvdingen i landsbyen jobbet for opposisjonen, og de ville ikke ta imot meg. Jeg ble banket opp, og for andre gang brente de alle eiendelene mine og huset mitt og igjen stod jeg på bar bakke, bortsett fra arrene og klærne jeg hadde på meg.

Jeg dro deretter til Mama Elizabeth som var i byen som flyktning. Hun hjalp meg å behandle sårene mine privat fordi jeg ikke turte å dra til sykehuset. Etter at sårene hadde blitt behandlet og grodd, bestemte vi oss for å dra til Sør –Afrika. Vi tenkte at dette var kunne være en måte for oss å komme oss ut av Zimbabwe. Vi begynte å jobbe med sprøyting av uønskede trær og planter på gårder i området som kontrakten vår omfattet. Det var slik jeg møtte Lynnette og Bertus. Vi begynte etter hvert å snakke mer og mer sammen, blant annet om verdien av ærlighet, tillit og hardt arbeidet. Det ble våre tre kjerneverdier. De tilbød meg en jobb som jeg godtok med hele mitt hjerte. De fortalte om at de slet med å ikke ha pålitelige arbeidere. Jeg reiste derfor til Zimbabwe og hentet noen pålitelige ​​gutter som vi fungerte veldig bra sammen med. Min kone Mama Elizabeth jobbet som hushjelp, og jeg var en operatør og overvåket arbeidet når det var mye jobb.

En dag ble en gård i nabolaget angrepet av ranere. Fra den dagen ønsket ikke Lynnette lenger å bli i Sør-Afrika. De begynte å lete etter et sted å reise til for å bosette seg. Vi ble enige om at heller ikke jeg og min kone ønsket å bli igjen i Sør-Afrika fordi vi hadde vært sammen så lenge i gode og dårlige tider. Vi bodde allerede sammen som en familie og fungerte veldig godt sammen.

Vi reiste til Malawi sammen med dem på grunn av lojalitet og tillit. Lynnettes død var veldig smertefull for meg. Hun var en morsfigur for meg, og vi ønsket å ha et godt og enkelt liv. Vi lovet hverandre å være sammen i gode og dårlige situasjoner, og det løftet ønsker jeg å holde.

Hilsen Madala

Madala er vår viktigste støttespiller. De bidragene vi får inn gjør det mulig for oss å gi lønn til ham samt penger til frø og gjødsel. Sammen med afrikansk sol og brønnvann blir disse små midlene til store mirakler.