Starte et nytt samvirkelag i Malawi?

Tørre fakta

Store norske leksikon: Kooperativ betyr samvirkende eller samarbeidende. Et kooperativ (substantiv) er en forretning drevet av en kooperasjon, bedre kjent som et samvirkelag.

COOP, kooperativ eller samvirkerlaget tør vel være kjent for mange i Norge. Kooperativ er imidlertid ingen særnorsk ide. Den første kooperative forening ble registrert i 1844 av 28 vevere i byen Rochdale i England. De hadde da sett seg lei på dyre og dårlige matvarer.  

Bra i Norge – hva med Malwi?

Våre venner i Malawi er også lei av dyr og dårlig mat. Fordelene med et samvirkelag er blant annet:

  • Mindre sårbart for sult i tørketiden, da man kan gå sammen om å bore en brønn.
  • Stor nok produksjon til å generere inntekter av salg
  • Stor nok til å sende varene dit prisene er best
  • Mer effektiv produksjon på ett stort landområde enn flere små spredt i landsbyene
  • Mulighet for å drive med husdyr, både for eget bruk og salg
  • Bedre priser på innkjøp av frø og såkorn

Før hun døde i vinter ble vi enige med Lynnette at de skulle starte et kooperativ på Songa. Heldigvis har de vært i stand til å fortsette arbeidet etter at hun forlot oss, mye takke være Bertus som driver farmen, Irene som hjelper oss med regnskap og Madala som driver våre grønnsaksprosjekt. Den største utfordringen er å opparbeide tillit slik at folk kommer og arbeider på et stykke land som egentlig ikke er deres eget. Så langt ser det ut som om dette har gått bra.

Fra Agrivet som eier Songa har vi fått til vår disposisjon 5 hektar til dyrking, pluss beite for husdyr. I tillegg har vi fått fem griser til avl og mulighet til å låne ett bur til 200 kyllinger.

Barnas håp bidrar med økonomisk støtte til ny pumpe, innkjøp av ti geiter og såkorn. Til sammen ca 120.000,-.  I tillegg vil vi bidra med lønn til Madala og Irene, samt støtte i ett år til Songa slik at farmen greier seg gjennom koronakrisen. Til sammen ca 15.000,- i måneden.  Dette er alt vi pr dags dato har midler til. Skulle det komme inn noen ekstra penger vil vi vurdere å øke investeringstakten og f eks kjøpe en plog til traktoren eller flere husdyr .

COOP Trinn 1 – Brønnen

Brønnen er en forutsetning for å kunne drive kontinuerlig produksjon gjennom hele året. Samtidig innebærer den et stort økonomisk løft. I tillegg til selve pumpa kommer også rør og  utstyr til solcelleanlegg. Strømmen i Malawi er for ustabil og dyr til at vi kan stole på den. Til sammen ca 100.000 kr.

Takket mange milde gaver i vinter lykkes det oss å samle inn så mange penger at pumpa og solcellene nå er på plass.

Madala inspiserer boringen
Bertus og Madala foran solcelepanelene

COOP Trinn 2 – organisering og rydding av land

Vi har overlatt til Irene og Madala å velge  medlemmer og organisere styret. Utvalget er basert på forsørgerbyrde, sosial tilstand og vilje til å være med. De har plukket ut 47 familier som skal delta i prosjektet. Til sammen er de 340 familiemedlemmer som vil dra nytte av koperativet. De kommer fra landsbyene Chitungulu, Nyambwani og Mndiyeye. Medlemmene har så valgt en komité som skal hjelpe til med daglige spørsmål, registrering av oppmøte mm.

I utgangspunkt hadde de tenkt å leie en bulldoser til å rydde skogen som skal brukes til nyplanting. Etter mye om og men ble det til at Bertus og Madala droppet bulldoseren og satte deltagerne i gang med å å rydde for hånd. Dette arbeidet pågår nå. Etter hvert blir det dog nødvendig å bruke noe maskiner til å rive opp røtter.

Madala er for tiden i forhandlinger for å kjøpe inn 10 nye geiter. Tanken er at man om noen år skal ha en stamme på 100 geiter til melk og kjøttproduksjon  De lokale variantene som er vant til å greie seg nesten uten mat gir tilsvarende dårlig kjøttproduksjon. Derfor satser man på en bedre, men litt dyrere rase. 

COOP Trinn 3 – dyrking og opplæring

Kommer snart på en hjemmeside nær deg…..