Covid-19 i Malawi

Malawi har ca. 19 millioner innbyggere. De opplevde sine 3 første Covid-19 tilfeller 2. april 2020. Dette var en Indisk-født malawisk kvinne som reiste hjem igjen fra India og bragte viruset med seg, og hvor hennes ene slektning og hushjelp også var smittet.

Deretter fulgte flere importtilfeller fra Storbritannia, og det ble oppdaget ca. 30 tilfeller daglig resten av april 20, med 1-2 dødsfall daglig.

Antall tilfeller økte til ca. 1000 i Juni 2020, 5700 i september og 6500 i desember 2020.

Importsmitte

På grunn av stor arbeidsledighet i Malawi, finner mange av de yngre mennene seg arbeid i Sør Afrika. Disse kom hjem til Malawi på ferie julen 2020 og tok dermed også med seg mye smitte fra Sør Afrika.

Smittespredningen eksploderte derfor til 17380 tilfeller i januar-21 med 702 dødsfall denne måneden.

Dette førte til en ytterligere nedstengning av samfunnet i begynnelsen av året 2021, og man klarte snu smittetrenden til et nivå på 7982 tilfeller i februar-21.

Uten NAV

Men uten et NAV-system eller sosiale stønader, sier det seg selv at en slik nedstengning ikke kan vare lenger enn at folk blir desperate etter å finne seg en inntekt for å klare kjøpe seg mat og overleve.

I tillegg fikk man flere dødsfall i det øvre sjiktet av politikere i landet, og man fikk fart på mediedekningen, informasjonen til befolkningen om ytterligere smitteforebyggende tiltak. Det har siste par måneder vært et fallende smittetall.

Til et afrikansk land å være, har presidenten og regjeringen satt i gang flere gode tiltak relativt tidlig i pandemien 2020. Et av tiltakene var at presidenten selv, regjeringen og vise-ministre gikk ned 10% i lønn i en 3mnd periode for å få generere penger til Covid-19 tiltak. De gav også skatte-amnesti til skatteunndragere, for å bringe mer penger i statskassen til bruk mot Covid-19.

Vaksinering

5. Mars mottok Malawi COVID-19 vaksinedoser sendt via COVAX, et partnerskap mellom CEPI, Gavi, UNICEF og WHO. Dette er et historisk skritt mot målet for COVAX å sikre en rettferdig distribusjon av COVID-19-vaksiner globalt, i det som vil være det største vaksine-innkjøpet og forsyningsoperasjonen i historien. Leveransen er en del av en første bølge av vaksine-distribusjoner  i Afrika, og den første delen av bevilgningene til Malawi. Distribusjonen vil fortsette de neste månedene og året gjennom COVAX.

COVAX sendte 360.000 doser av Oxford-AstraZeneca-vaksinen. Vaksinen markerer en milepæl for Malawi i kampen mot COVID-19-pandemien som har krevd over 1000 menneskeliv og skapt en tung belastning for helsefasiliteter.

Covid-19 pr nå

Malawi har mange av de samme utfordringene med smitte som i de fleste andre land, inkludert Norge. Nylig ble det observert 9 smittede blant arbeidere på en sukkerplantasje. Sannsynlig importsmitte fra India. De setter i gang tiltak på best mulig måte.

Dr. Malumbo ved Vibitac Medical Clinic i Kande

I området Kande (midt i Malawi) hvor Barnas Håp har sitt arbeide, samarbeider vi med Vibitac Medical Clinic og allmennlegen Malumbo Mtete (se bildet). Han opplever lite smitte på klinikken for tiden, men hadde en periode i januar/februar med vesentlig flere pasienter med Covid-19. Han opplevde at hans mor fikk covid-19 og hennes tragiske dødsfall i forløpet. 2  av våre nærmeste medarbeidere har også hatt klare symptomer på sykdommen, men klarte seg uten alvorligere sykdomsforløp. Tilgangen på intensivbehandling i landet er meget dårlig, kun 25 intensivsenger på en befolkning på nærmere 19millioner mennesker. I praksis vil dette si at man ikke kan regne med å få respiratorbehandling om man trenger det, og sannsynligvis meget dårlig tilgang på oksygenbehandling.

Det skal også sies at registreringen av Covid-19 tilfeller utenfor byene er meget mangelfull, og at mørketallene på antall smittede i Malawi sannsynligvis er store.

Fremtiden

Til forskjell fra Norge, har ikke Malawi utsiktene til en snarlig vaksinering av hele befolkningen som vi har i Norge. Dette vil igjen si at fattigere land som ikke vil få vaksinert befolkningen i løpet av det kommende året, vil sannsynligvis utfordres med smitte flere år fremover. Dette vil igjen føre til økt risiko for utviklingen av flere virus-mutasjoner som igjen vil potensielt være vaksine-resistente og spre seg tilbake til vaksinerte land som f.eks. Norge.

Vi bor alle på samme klode og vil bære nytten av at alle blir vaksinert så raskt som mulig. Derfor er COVAX samarbeidet så utrolig viktig i bekjempelsen av denne pandemien.