Hjelp barnebarnet til Jessy med å fullføre skolegangen

Jessy Chidama bor sammen med sine seks barnebarn, hvorav ett av dem har en funksjonshemming. De andre barnebarna har dratt på skolen når bildene blir tatt.

Gutten på bildene går også på skolen, men på grunn av funksjonshemmingen sin har han problemer med å kontrollere urinen og er nødt til å bruke bleie hver dag. Denne dagen fikk han ikke gått på skolen siden bestemor hadde gått tom for bleier. Uten bleie får ikke ikke gutten dratt på skolen fordi belastningen blir for stor for han, noe han synes er veldig vanskelig. Han er 15 år gammel og går fortsatt på grunnskolen på grunn av helsen sin. Bestemoren har sendt oss en forespørsel om vi kan hjelpe til med å støtte bleier til barnebarnet sitt. 5 pakker bleier i måneden koster bestemoren omtrent 10 000 kwacha, rundt 100 norske kroner.

Barnas Håp har sagt ja til å støtte gutten med bleier, men ønsker også støtte fra givere som vil hjelpe familien slik at alle barnebarna kan fullføre både grunnskole og ungdomsskole.

Vi har fått en student i familien

Det er dessverre jentene som lider mest i Malawi. De blir gjerne utnyttet og latt i stikken av guttene, ofte med det resultat at de dropper ut av skolen når de blir gravide. Samtidig har vi inntrykk av at jentene er mest ansvarsbevisst og mest til å stole på. Mye av vårt arbeide er tuftet på samarbeide med enslige mødre og bestemødre som har tatt ansvar for små og store barn. Barnas Håp har en strategi om at vi vil satse på flinke jenter og gi de en sjanse til å bli til noe. De siste årene har vi imidlertid ikke hatt noen gode kandidater – før nå.

Jean Banda er tjueen år gammel. Hun ble født i en familie på fire, to gutter og to jenter. Barna mistet foreldrene da de var små. Faren døde i år 2000 og moren i 2005. Barna ble oppdratt av besteforeldrene som slet med å få endene til å møtes for å skaffe nok mat og skolepenger. Familien fikk imidlertid hjelp fra Barnas Håp til skolepenger, medisiner, bøker mm slik at Jean kunne fullføre videregående.

Vi vil støtte Jean slik at hun kan gå på høyskole i Lilongwe og utdanne seg innen landbruk. Vi håper dette vil gi henne mulighet til å få jobb for en organisasjon eller i vårt eget COOP oppe på Songa.

Jean sier hun ønsker å være et forbilde i familien og samfunnet. Målet hennes er å utdanne seg slik at hun senere kan hjelpe venner og slektninger som mangler skolepenger og ikke kan videreutdanne seg.

Beløp som trengs per semester (3 semestre pr år):

Skolepenger                 2300 kr

Overnatting                  8500 kr

Transport                     250 kr

Mat                              600 kr

Bøker                          350 kr

Totalt 4500 kr per semester eller 13500 kr pr år

Utdannelsen tar 2½ år.

Dette er viktig for oss. Tross begrensede midler vil vi derfor sørge for at hun får det hun trenger for å fullføre.

Vi tar gjerne mot sponsorer på dette. Har du lyst til å være med å støtte hele eller deler av utdannelsen til Jean kan vi hjelpe deg med å formidle kontakt og støtte.

Covid-19 i Malawi

Malawi har ca. 19 millioner innbyggere. De opplevde sine 3 første Covid-19 tilfeller 2. april 2020. Dette var en Indisk-født malawisk kvinne som reiste hjem igjen fra India og bragte viruset med seg, og hvor hennes ene slektning og hushjelp også var smittet.

Deretter fulgte flere importtilfeller fra Storbritannia, og det ble oppdaget ca. 30 tilfeller daglig resten av april 20, med 1-2 dødsfall daglig.

Antall tilfeller økte til ca. 1000 i Juni 2020, 5700 i september og 6500 i desember 2020.

Importsmitte

På grunn av stor arbeidsledighet i Malawi, finner mange av de yngre mennene seg arbeid i Sør Afrika. Disse kom hjem til Malawi på ferie julen 2020 og tok dermed også med seg mye smitte fra Sør Afrika.

Smittespredningen eksploderte derfor til 17380 tilfeller i januar-21 med 702 dødsfall denne måneden.

Dette førte til en ytterligere nedstengning av samfunnet i begynnelsen av året 2021, og man klarte snu smittetrenden til et nivå på 7982 tilfeller i februar-21.

Uten NAV

Men uten et NAV-system eller sosiale stønader, sier det seg selv at en slik nedstengning ikke kan vare lenger enn at folk blir desperate etter å finne seg en inntekt for å klare kjøpe seg mat og overleve.

I tillegg fikk man flere dødsfall i det øvre sjiktet av politikere i landet, og man fikk fart på mediedekningen, informasjonen til befolkningen om ytterligere smitteforebyggende tiltak. Det har siste par måneder vært et fallende smittetall.

Til et afrikansk land å være, har presidenten og regjeringen satt i gang flere gode tiltak relativt tidlig i pandemien 2020. Et av tiltakene var at presidenten selv, regjeringen og vise-ministre gikk ned 10% i lønn i en 3mnd periode for å få generere penger til Covid-19 tiltak. De gav også skatte-amnesti til skatteunndragere, for å bringe mer penger i statskassen til bruk mot Covid-19.

Vaksinering

5. Mars mottok Malawi COVID-19 vaksinedoser sendt via COVAX, et partnerskap mellom CEPI, Gavi, UNICEF og WHO. Dette er et historisk skritt mot målet for COVAX å sikre en rettferdig distribusjon av COVID-19-vaksiner globalt, i det som vil være det største vaksine-innkjøpet og forsyningsoperasjonen i historien. Leveransen er en del av en første bølge av vaksine-distribusjoner  i Afrika, og den første delen av bevilgningene til Malawi. Distribusjonen vil fortsette de neste månedene og året gjennom COVAX.

COVAX sendte 360.000 doser av Oxford-AstraZeneca-vaksinen. Vaksinen markerer en milepæl for Malawi i kampen mot COVID-19-pandemien som har krevd over 1000 menneskeliv og skapt en tung belastning for helsefasiliteter.

Covid-19 pr nå

Malawi har mange av de samme utfordringene med smitte som i de fleste andre land, inkludert Norge. Nylig ble det observert 9 smittede blant arbeidere på en sukkerplantasje. Sannsynlig importsmitte fra India. De setter i gang tiltak på best mulig måte.

Dr. Malumbo ved Vibitac Medical Clinic i Kande

I området Kande (midt i Malawi) hvor Barnas Håp har sitt arbeide, samarbeider vi med Vibitac Medical Clinic og allmennlegen Malumbo Mtete (se bildet). Han opplever lite smitte på klinikken for tiden, men hadde en periode i januar/februar med vesentlig flere pasienter med Covid-19. Han opplevde at hans mor fikk covid-19 og hennes tragiske dødsfall i forløpet. 2  av våre nærmeste medarbeidere har også hatt klare symptomer på sykdommen, men klarte seg uten alvorligere sykdomsforløp. Tilgangen på intensivbehandling i landet er meget dårlig, kun 25 intensivsenger på en befolkning på nærmere 19millioner mennesker. I praksis vil dette si at man ikke kan regne med å få respiratorbehandling om man trenger det, og sannsynligvis meget dårlig tilgang på oksygenbehandling.

Det skal også sies at registreringen av Covid-19 tilfeller utenfor byene er meget mangelfull, og at mørketallene på antall smittede i Malawi sannsynligvis er store.

Fremtiden

Til forskjell fra Norge, har ikke Malawi utsiktene til en snarlig vaksinering av hele befolkningen som vi har i Norge. Dette vil igjen si at fattigere land som ikke vil få vaksinert befolkningen i løpet av det kommende året, vil sannsynligvis utfordres med smitte flere år fremover. Dette vil igjen føre til økt risiko for utviklingen av flere virus-mutasjoner som igjen vil potensielt være vaksine-resistente og spre seg tilbake til vaksinerte land som f.eks. Norge.

Vi bor alle på samme klode og vil bære nytten av at alle blir vaksinert så raskt som mulig. Derfor er COVAX samarbeidet så utrolig viktig i bekjempelsen av denne pandemien.

Vil du hjelpe Charity Banda med utdanning?

Her er Charity’s brev til Barnas Håp:

Jeg skriver til dere med et ønske om sponsing for å hjelpe meg med å fullføre mitt siste år av min bachelorgrad i miljøledelse ved University of Livingstonia i Malawi.

Jeg er en kvinne fra Malawi som er veldig opptatt av hvordan Malawis klimatiske og miljømessige endringer har påvirket nasjonen i det store og hele, og spesielt for malawiske kvinner. De fleste av utfordringene som Malawi for øyeblikket står overfor, har blitt utløst av effektene som mennesker har forårsaket miljøet. For eksempel bruk av tynn plast. Anslag antyder at det produseres 75 000 tonn plast i Malawi hvert år, hvorav 80 % er engangsplast som ikke kan gjenvinnes. Malawiere produserer mer avfall per innbygger enn sine naboer sør for Sahara og skaper et behov som langt overgår kapasiteten til dagens avfallshåndteringssystemer. Denne raske produksjonen av plast har blant annet påvirket Malawi på mange måter som flommer i byene, miljøforringelse, tap av biologisk mangfold, bidrag til klimaendringer og økte helsekostnader for mennesker.

Uforsiktig avskjæring av trær og bruk av tradisjonelt tre i steinkokingssystem har negativt bidratt til miljøet, med effekter som stort sett erfares av malawiske kvinner. For eksempel reiser kvinner lengre avstander på jakt etter ved og vann til husarbeid. For å dempe de negative virkningene er lov, politikk og planlegging involvert gjennom anvendelse av forskrifter, restriksjoner og etikk. Videre har det kommet til at mange er klar over at offentlig bevissthet kan bidra til en endring i tankesettet i styringen av miljøet.

Etter å ha vært drevet av lidenskap for å få til tankesettendring og ansvar blant malawiere for miljøledelse, bestemte jeg meg for å legge ut på en faglig utviklingsreise slik at jeg kan skaffe meg den nødvendige kompetansen for å oppnå dette. Jeg meldte meg til et diplom i miljøledelse ved The Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources. Jeg gjorde det veldig bra, og det motiverte meg til å presse meg videre for å melde meg på en bachelorgrad ved Livingstonia University.

Gjennom min reise mot utdanning har mannen min, som jobber i en av de lokale bankene, utrettelig støttet meg med universitetsavgifter og andre kostnader. Jeg er i det siste året av bachelorgraden min, men det økonomiske presset har økt utenfor hans kontroll. Han er den eneste i familien som gikk videre med utdanning, og det skaper derfor et stort ansvar overfor søsken og sine gamle foreldre. Foruten disse trenger våre to barn også skolepenger. Fjorårets høsting fra jordnøtt- og soyahagene våre, som var ment å finansiere disse kostnadene, var ikke god nok til å dekke alle utgifter. Vi har kjempet for å betale hele tiden, men jeg har nå behov for MWK1,200 000 (ca. 15 000 NOK) for å fullføre studiene.

Som kvinne har jeg personlig opplevd effekten av menneskers aktiviteter på miljøet og ville derfor være bedre posisjonert til å videreføre fordelene ved miljøledelse til andre kvinner og Malawi som helhet når jeg er godt utstyrt med kunnskapen om miljøledelse. Jeg vil bli med miljøekspertene i å forsøke å dempe de negative miljøpåvirkningene og fremme de positive. Hvis det blir gitt en mulighet til sponsing for å fullføre studiene mine, vil hele nasjonen Malawi dra nytte av det som det sies «Når du underviser en kvinne, har du lært opp en nasjon.»

Jeg ser frem til deres positive respons.

Søtpotetdyrking

Vinteren 2017/2018 har vi prøvd å få familiene våre i Malawi til å prøve noe nytt; å dyrke søtpoteter.

Søtpoteter er utrolig næringsrik mat som er lettere å dyrke enn kassava og mais, og avlingene er mer hardføre. Les mer om søtpoteter og hvorfor de er så bra for oss her.

Alle familiene fikk utdelt et antall søtpotetranker som de fikk opplæring i hvordan de skulle plante. Familiemedlemmene stod selv for plantingen. Søtpoteten trenger både mindre tilgjengelig dyrkbar mark og man kan høste potetene 2 ganger i året hvis man er heldig.