Vi har kjøpt oss en barnehage – usett!

Eller rettere sagt så har vi overtatt Mtchaya barnehagen i Kande. De siste årene har Marit Svahn fra Voss /Furnes vært ansvarlig for driften sammen med sine sponsorer. Hun måtte nå legge inn årene etter 15 år med prosjektarbeid, og vurderte derfor å legge ned driften.

Barna i Malawi er en ressurs og landets framtid, og dessuten en av våre viktigste målgrupper. Derfor har Barnas Håp takket ja til å føre stafettpinnen videre.

Hvem er den for?

Målgruppa er fortrinnsvis de barna som skal begynne på skole om ett år. De har lettest for å lære og de har størst påvirkningskraft på miljøet rundt seg. Dette sikrer også årlig rotasjon.

50 unger får lære gode holdninger som de med litt hell bringer videre til egne familier og skolekamerater. I tillegg jobbes det aktivt for å trene barna til å forstå og praktisere tillit, noe som dessverre er mangelvare i Malawi. Barna lærer også hvordan de kan skjerme seg mot overgrep, videreutvikle sine kunnskaper, sang/musikkglede, kreativ sans m.m. Dette er en aktiv barnehage med mye gruppearbeid.

Hvem drifter barnehagen?

Barnehagen har fire ansatte hvorav Martha nå er styrer. Hun fikk sin 2-årige førskolelærerutdanning på «Early Childhood Education» (ECE) som Marit startet i 2010.

I tillegg må foreldre delta med dugnadsinnsats som vask og vedlikehold minst en gang i måneden. Det blir også jamnlig holdt foreldremøter.

Hva koster det?

For fire ansatte, husleie og mat til barna koster det ca. 3.500 kr pr måned. I tillegg kommer litt ekstra til nye leker, litt godt til jul osv.

Vi satser på å holde på minst ett år til, litt avhengig av hvor mange sponsorer som vil støtte. Barnas Håp har inntil vider øremerket midler for noen måneders drift.

Hvordan styrer vi videre?

Anni Tangen og Lene Buer som er utdannede førskolelærere, var med på vår reise for tre år siden. De besøkte da barnehagen. Anni har tilbudt seg å følge opp det pedagogiske opplegget i barnehagen herunder oversikt over aktiviteter, regnskap og bilder. Jon Ivar og Dag Atle planlegger å avlegge barnehagen et besøk i november i år.

Lyst til å være med?

Har du lyst til å støtte barnehagen direkte sier du bare fra til vår kasserer

Maria Morken Lines –  marialinesarntzen@gmail.com , mobil 901 07 249

Fast månedlig støtte eller engangsbeløp til f. eks nye leker – alt er like kjærkomment.