2 trege gubber møter 30 viltre småtroll

På årets tur til Malawi måtte vi innom Mtchaya barnehagen. Vi overtok barnehagen usett i høst (se https://barnashap.com/2022/09/16/vi-har-kjopt-oss-en-barnehage-usett/), og var derfor spent på hva vi hadde fått med på kjøpet.

Vi fikk litt av en mottagelse! I tillegg til barnehagen med lederen Martha og alt personale hadde også høvdingen Chief Nkwalala og hele skolekomiteen møtt opp. Vi fikk se barna synge og leke, vi fikk mange takksigelser for vårt bidrag og vi fikk også en diskré forespørsel om å støtte nabobarnehagen også. 

Inntrykket vi sitter igjen med er bunnsolid. Barna virker trygge og glade. Barnehagen var ren, pen og ryddig. Det pedagogiske opplegget virket målrettet, og tonen var både avslappet og velorganisert på en gang. 

Ungene lærer gode holdninger. De lærer personlig hygiene. De lærer å ta vare på seg selv og sin egen kropp. Og ikke minst lærer de å snakke engelsk, hvilket er en forutsetning for å kunne få noe ut av skolen i Malawi.

Å overta barnehagen var egentlig en ekstra utgift vi ikke har penger til, men vi synes heller ikke vi hadde råd til å la være. For 3500 pr mnd. holder vi liv i fire ansatte og gir 30 barn en trygg tilværelse og to måltid mat. Vi synes det er billig. Foreløpig har vi midler til drift til utpå nyåret, og så håper vi på flere sponsorer slik at vi greier å opprettholde.

Har du lyst til å støtte barnehagen, sier du bare fra til vår kasserer Maria Morken Lines –  marialinesarntzen@gmail.com, mobil: 901 07 249

Eller Vippser ønsket beløp til 78934

Støtte til kvinner som ønsker å studere

I november 2021 mottok Barnas Håp en søknad om støtte til skolegang fra Jean Banda, en av de foreldreløse barna i programmet vårt.  Dette er noe Barnas Håp ønsker å støtte, med tanke på langsiktig utvikling og støtte for jenter i samfunnet.

Jean er utvalgt til studier ved «Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources», i programmet «Natural Resources College» (Naturressurshøyskolen).

Takket være øremerket støtte fra noen givere kunne Jean fra 15. november starte sine studier. Hun er svært motivert og Barnas Håp mottar rapport fra studiene etter hvert semester (3 stk. pr år).

Jean er en av få kvinnelige studenter som fullfører grunnskolen og kan gå videre til studier. De fleste blir dessverre tatt ut fra skolen i ung alder, ofte pga. graviditet eller behov for oppfølging av søsken.

Jean er svært glad og takknemlig for støtten hun mottar. Hun har nå fullført to semester. Bidraget hun mottar er på ca. 1,4 mill. MWK (ca. 15 000 kr). Dette dekker skoleavgift og nødvendige kostnader i forbindelse med skolegangen, som mat, transport, bøker og overnatting.

Ikke akkurat gudbrandsdalsost, men godt for det

Da vi sist år skulle ha geiter til vårt CO-OP valgte vi å satse litt ekstra og kjøpte ti ekte boergeiter. Nå begynner vi å se resultatene av denne investeringen. Geitene våre har begynt å gi melk, og det i rikt monn..

Bildet under viser en ost som er laget fra én dags melking av tre geiter. De øvrige geitene har killinger og kan ikke melkes ennå.

Ost er ikke noe folk i Malawi er vant til å bruke. Produksjonen på Songa blir derfor også en introduksjon til en ny rett for mange. Her går ingenting til spile og mysen (vannet fra osteproduksjonen) blir gitt som melketilskudd til mødre med småbarn.

Vi har kjøpt oss en barnehage – usett!

Eller rettere sagt så har vi overtatt Mtchaya barnehagen i Kande. De siste årene har Marit Svahn fra Voss /Furnes vært ansvarlig for driften sammen med sine sponsorer. Hun måtte nå legge inn årene etter 15 år med prosjektarbeid, og vurderte derfor å legge ned driften.

Barna i Malawi er en ressurs og landets framtid, og dessuten en av våre viktigste målgrupper. Derfor har Barnas Håp takket ja til å føre stafettpinnen videre.

Hvem er den for?

Målgruppa er fortrinnsvis de barna som skal begynne på skole om ett år. De har lettest for å lære og de har størst påvirkningskraft på miljøet rundt seg. Dette sikrer også årlig rotasjon.

50 unger får lære gode holdninger som de med litt hell bringer videre til egne familier og skolekamerater. I tillegg jobbes det aktivt for å trene barna til å forstå og praktisere tillit, noe som dessverre er mangelvare i Malawi. Barna lærer også hvordan de kan skjerme seg mot overgrep, videreutvikle sine kunnskaper, sang/musikkglede, kreativ sans m.m. Dette er en aktiv barnehage med mye gruppearbeid.

Hvem drifter barnehagen?

Barnehagen har fire ansatte hvorav Martha nå er styrer. Hun fikk sin 2-årige førskolelærerutdanning på «Early Childhood Education» (ECE) som Marit startet i 2010.

I tillegg må foreldre delta med dugnadsinnsats som vask og vedlikehold minst en gang i måneden. Det blir også jamnlig holdt foreldremøter.

Hva koster det?

For fire ansatte, husleie og mat til barna koster det ca. 3.500 kr pr måned. I tillegg kommer litt ekstra til nye leker, litt godt til jul osv.

Vi satser på å holde på minst ett år til, litt avhengig av hvor mange sponsorer som vil støtte. Barnas Håp har inntil vider øremerket midler for noen måneders drift.

Hvordan styrer vi videre?

Anni Tangen og Lene Buer som er utdannede førskolelærere, var med på vår reise for tre år siden. De besøkte da barnehagen. Anni har tilbudt seg å følge opp det pedagogiske opplegget i barnehagen herunder oversikt over aktiviteter, regnskap og bilder. Jon Ivar og Dag Atle planlegger å avlegge barnehagen et besøk i november i år.

Lyst til å være med?

Har du lyst til å støtte barnehagen direkte sier du bare fra til vår kasserer

Maria Morken Lines –  marialinesarntzen@gmail.com , mobil 901 07 249

Fast månedlig støtte eller engangsbeløp til f. eks nye leker – alt er like kjærkomment.

Hjelp barnebarnet til Jessy med å fullføre skolegangen

Jessy Chidama bor sammen med sine seks barnebarn, hvorav ett av dem har en funksjonshemming. De andre barnebarna har dratt på skolen når bildene blir tatt.

Gutten på bildene går også på skolen, men på grunn av funksjonshemmingen sin har han problemer med å kontrollere urinen og er nødt til å bruke bleie hver dag. Denne dagen fikk han ikke gått på skolen siden bestemor hadde gått tom for bleier. Uten bleie får ikke ikke gutten dratt på skolen fordi belastningen blir for stor for han, noe han synes er veldig vanskelig. Han er 15 år gammel og går fortsatt på grunnskolen på grunn av helsen sin. Bestemoren har sendt oss en forespørsel om vi kan hjelpe til med å støtte bleier til barnebarnet sitt. 5 pakker bleier i måneden koster bestemoren omtrent 10 000 kwacha, rundt 100 norske kroner.

Barnas Håp har sagt ja til å støtte gutten med bleier, men ønsker også støtte fra givere som vil hjelpe familien slik at alle barnebarna kan fullføre både grunnskole og ungdomsskole.

Vi har fått en student i familien

Det er dessverre jentene som lider mest i Malawi. De blir gjerne utnyttet og latt i stikken av guttene, ofte med det resultat at de dropper ut av skolen når de blir gravide. Samtidig har vi inntrykk av at jentene er mest ansvarsbevisst og mest til å stole på. Mye av vårt arbeide er tuftet på samarbeide med enslige mødre og bestemødre som har tatt ansvar for små og store barn. Barnas Håp har en strategi om at vi vil satse på flinke jenter og gi de en sjanse til å bli til noe. De siste årene har vi imidlertid ikke hatt noen gode kandidater – før nå.

Jean Banda er tjueen år gammel. Hun ble født i en familie på fire, to gutter og to jenter. Barna mistet foreldrene da de var små. Faren døde i år 2000 og moren i 2005. Barna ble oppdratt av besteforeldrene som slet med å få endene til å møtes for å skaffe nok mat og skolepenger. Familien fikk imidlertid hjelp fra Barnas Håp til skolepenger, medisiner, bøker mm slik at Jean kunne fullføre videregående.

Vi vil støtte Jean slik at hun kan gå på høyskole i Lilongwe og utdanne seg innen landbruk. Vi håper dette vil gi henne mulighet til å få jobb for en organisasjon eller i vårt eget COOP oppe på Songa.

Jean sier hun ønsker å være et forbilde i familien og samfunnet. Målet hennes er å utdanne seg slik at hun senere kan hjelpe venner og slektninger som mangler skolepenger og ikke kan videreutdanne seg.

Beløp som trengs per semester (3 semestre pr år):

Skolepenger                 2300 kr

Overnatting                  8500 kr

Transport                     250 kr

Mat                              600 kr

Bøker                          350 kr

Totalt 4500 kr per semester eller 13500 kr pr år

Utdannelsen tar 2½ år.

Dette er viktig for oss. Tross begrensede midler vil vi derfor sørge for at hun får det hun trenger for å fullføre.

Vi tar gjerne mot sponsorer på dette. Har du lyst til å være med å støtte hele eller deler av utdannelsen til Jean kan vi hjelpe deg med å formidle kontakt og støtte.

Vil du hjelpe Charity Banda med utdanning?

Her er Charity’s brev til Barnas Håp:

Jeg skriver til dere med et ønske om sponsing for å hjelpe meg med å fullføre mitt siste år av min bachelorgrad i miljøledelse ved University of Livingstonia i Malawi.

Jeg er en kvinne fra Malawi som er veldig opptatt av hvordan Malawis klimatiske og miljømessige endringer har påvirket nasjonen i det store og hele, og spesielt for malawiske kvinner. De fleste av utfordringene som Malawi for øyeblikket står overfor, har blitt utløst av effektene som mennesker har forårsaket miljøet. For eksempel bruk av tynn plast. Anslag antyder at det produseres 75 000 tonn plast i Malawi hvert år, hvorav 80 % er engangsplast som ikke kan gjenvinnes. Malawiere produserer mer avfall per innbygger enn sine naboer sør for Sahara og skaper et behov som langt overgår kapasiteten til dagens avfallshåndteringssystemer. Denne raske produksjonen av plast har blant annet påvirket Malawi på mange måter som flommer i byene, miljøforringelse, tap av biologisk mangfold, bidrag til klimaendringer og økte helsekostnader for mennesker.

Uforsiktig avskjæring av trær og bruk av tradisjonelt tre i steinkokingssystem har negativt bidratt til miljøet, med effekter som stort sett erfares av malawiske kvinner. For eksempel reiser kvinner lengre avstander på jakt etter ved og vann til husarbeid. For å dempe de negative virkningene er lov, politikk og planlegging involvert gjennom anvendelse av forskrifter, restriksjoner og etikk. Videre har det kommet til at mange er klar over at offentlig bevissthet kan bidra til en endring i tankesettet i styringen av miljøet.

Etter å ha vært drevet av lidenskap for å få til tankesettendring og ansvar blant malawiere for miljøledelse, bestemte jeg meg for å legge ut på en faglig utviklingsreise slik at jeg kan skaffe meg den nødvendige kompetansen for å oppnå dette. Jeg meldte meg til et diplom i miljøledelse ved The Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources. Jeg gjorde det veldig bra, og det motiverte meg til å presse meg videre for å melde meg på en bachelorgrad ved Livingstonia University.

Gjennom min reise mot utdanning har mannen min, som jobber i en av de lokale bankene, utrettelig støttet meg med universitetsavgifter og andre kostnader. Jeg er i det siste året av bachelorgraden min, men det økonomiske presset har økt utenfor hans kontroll. Han er den eneste i familien som gikk videre med utdanning, og det skaper derfor et stort ansvar overfor søsken og sine gamle foreldre. Foruten disse trenger våre to barn også skolepenger. Fjorårets høsting fra jordnøtt- og soyahagene våre, som var ment å finansiere disse kostnadene, var ikke god nok til å dekke alle utgifter. Vi har kjempet for å betale hele tiden, men jeg har nå behov for MWK1,200 000 (ca. 15 000 NOK) for å fullføre studiene.

Som kvinne har jeg personlig opplevd effekten av menneskers aktiviteter på miljøet og ville derfor være bedre posisjonert til å videreføre fordelene ved miljøledelse til andre kvinner og Malawi som helhet når jeg er godt utstyrt med kunnskapen om miljøledelse. Jeg vil bli med miljøekspertene i å forsøke å dempe de negative miljøpåvirkningene og fremme de positive. Hvis det blir gitt en mulighet til sponsing for å fullføre studiene mine, vil hele nasjonen Malawi dra nytte av det som det sies «Når du underviser en kvinne, har du lært opp en nasjon.»

Jeg ser frem til deres positive respons.

En god latter forlenger livet

En god latter

Visst er det slit og fattigdom, sult og malaria. Men Malawi er så mye mer. Smilet og latteren sitter løst og gjør det trivelig å reise rundt og prate med folk. Her ser vi Ivar som villig lot seg rive med av en av våre sjarmerende bestemødre.

Andre forskjeller

Småltalk

Norge: Hei

Malawi: Hello Sir how are you – and how is your family

Malawi: Which church are you attending?

Norge: ikke interessant

Norge: Pent vær i dag, lurer på hvordan det blir i morgen

Malawi: ikke interessant

 

Kopiering:

Norge: Nærmeste kopimaskin 20 meter unna

Malawi: Nærmeste kopimaskin 20 km unna

 

Internett

Malawi: Lese mail og sende noen gode bilder: ca. 10 kr pr uke

Norsge: Telenorabbonement i Malavi: ca. 3000 kr for 5 dager

 

Plastforurensning

Norge: Tar 2 kroner posen i butikken

Malawi: Forbyr bruk av plastposer i butikkene neste år