Julebrevet 2021

Kjære alle sammen,

Da er julen her igjen, og det er igjen klart for et Julebrev fra Barnas Håp, Malawi.

2021 har vært et år med skuffelser men også et år med HÅP. Tross alt har vi i Norge klart oss ganske greit gjennom pandemien så langt sammenlignet med mange andre land, da inkludert Malawi. Malawi har i perioder vært hardt rammet av Covid-19 og ikke minst kontinuerlig påvirket av store økonomiske vanskeligheter og mange andre utfordringer. Barnas Håp er godt i gang med å legge om driften til jordbruksutdanning og Cooperativt samarbeid mellom familiene.

Dette kan du kan lese mer om i nyhetsbrevet vedlagt. Nyt lesingen av julebrevet, og husk at vi baserer vår aktivitet og hjelp kun på gaver fra våre givere. Gi gjerne en julegave som vil bety en stor forskjell til de barna som trenger det mest.

Gave kan sendes: VIPPS: 78934 Konto: 1822.35.64174 

Ha en velsignet Julehøytid og et Godt nyttår!!  

Vennlig hilsen 

Barnas Håp

Ved styreleder Per-Edvin Blystad

Nytt fra Malawi – høsten 2021

Det er en vanskelig tid for malawierne nå. De er ekstra hardt rammet av covid-19. Det er mye fordommer mot å ta vaksine, og det er også liten tilgang på vaksiner.

Sør-Afrika har stengt grensene, noe som også rammer Malawi hardt da mange malawiere pleide å jobbe der og sender penger hjem. Det er også liten tilgang på import av varer, noe Malawi er avhengig av.

Derfor er det ekstra viktig nå med grønnsaksprosjektet vårt.

48 nye familier er under opplæring og er med på å rydde nytt land for å dyrke grønnsaker på.

Vi har startet coop, noe som er vanlig i Malawi. Familiene kommer til Songa, området hvor vi har over 100 mål som kan opparbeides til jordbruk.

Vi har også investert i 10 geiter og 2 bukker. Dette skal ales frem av familiene for å skaffe kjøtt og melk i fremtiden. Nå står bygging av geitehus for tur.

Vi har fortsatt kontakt med våre første 50 familier. De fleste har grønnsakshager hjemme og vi prøver å følge dem opp der vi kan.

En av grønnsakshagene