Støtte til kvinner som ønsker å studere

I november 2021 mottok Barnas Håp en søknad om støtte til skolegang fra Jean Banda, en av de foreldreløse barna i programmet vårt.  Dette er noe Barnas Håp ønsker å støtte, med tanke på langsiktig utvikling og støtte for jenter i samfunnet.

Jean er utvalgt til studier ved «Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources», i programmet «Natural Resources College» (Naturressurshøyskolen).

Takket være øremerket støtte fra noen givere kunne Jean fra 15. november starte sine studier. Hun er svært motivert og Barnas Håp mottar rapport fra studiene etter hvert semester (3 stk. pr år).

Jean er en av få kvinnelige studenter som fullfører grunnskolen og kan gå videre til studier. De fleste blir dessverre tatt ut fra skolen i ung alder, ofte pga. graviditet eller behov for oppfølging av søsken.

Jean er svært glad og takknemlig for støtten hun mottar. Hun har nå fullført to semester. Bidraget hun mottar er på ca. 1,4 mill. MWK (ca. 15 000 kr). Dette dekker skoleavgift og nødvendige kostnader i forbindelse med skolegangen, som mat, transport, bøker og overnatting.

Hjelp barnebarnet til Jessy med å fullføre skolegangen

Jessy Chidama bor sammen med sine seks barnebarn, hvorav ett av dem har en funksjonshemming. De andre barnebarna har dratt på skolen når bildene blir tatt.

Gutten på bildene går også på skolen, men på grunn av funksjonshemmingen sin har han problemer med å kontrollere urinen og er nødt til å bruke bleie hver dag. Denne dagen fikk han ikke gått på skolen siden bestemor hadde gått tom for bleier. Uten bleie får ikke ikke gutten dratt på skolen fordi belastningen blir for stor for han, noe han synes er veldig vanskelig. Han er 15 år gammel og går fortsatt på grunnskolen på grunn av helsen sin. Bestemoren har sendt oss en forespørsel om vi kan hjelpe til med å støtte bleier til barnebarnet sitt. 5 pakker bleier i måneden koster bestemoren omtrent 10 000 kwacha, rundt 100 norske kroner.

Barnas Håp har sagt ja til å støtte gutten med bleier, men ønsker også støtte fra givere som vil hjelpe familien slik at alle barnebarna kan fullføre både grunnskole og ungdomsskole.