Maten kommer fram

Det er ikke akkurat mye penger på bok i Barnas Håp. Som følge av tørken har vi allikevel for først gang sett oss nødt til å gi et lite kost-tilskudd til våre 52 familier. Vi fant det mest hensiktsmessig å kjøpe mais og dele ut.

Samtidig som det blir mangel på mais går også prisene opp. Matmangelen forsterkes ytterligere ved at spekulanter kjøper opp av det lille som er, for å selge dyrt senere.

Det har imidlertid lykkes oss å få tak i nok mais til at våre familier greier seg fram til de kan begynne å høste i mai. 5 tonn mais er delt ut. De neste 10 tonnene vil bli delt ut i slutten av mars. Operasjonen kostet oss 62.000 kr, men vi regner allikevel med at vi får inn nok penger i løpet av året til at ingen andre aktiviteter må lide (husbygging og skolepenger).

 

En av lastebilene som kom med mais til våre 52 familier

 

Maten er delt ut og skal nå bæres flere kilometer

 

Hva skal man med stasjonsvogn når man har sykkel ?

 

Ireen Nkata deler ut til fru Chirwa fra Matete. Ireen er vår en suverene ressursperson, som både har orden i regnskapet og dessuten kjenner alle mottagerne (ca 350) ved navn.