Støtte til kvinner som ønsker å studere

I november 2021 mottok Barnas Håp en søknad om støtte til skolegang fra Jean Banda, en av de foreldreløse barna i programmet vårt.  Dette er noe Barnas Håp ønsker å støtte, med tanke på langsiktig utvikling og støtte for jenter i samfunnet.

Jean er utvalgt til studier ved «Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources», i programmet «Natural Resources College» (Naturressurshøyskolen).

Takket være øremerket støtte fra noen givere kunne Jean fra 15. november starte sine studier. Hun er svært motivert og Barnas Håp mottar rapport fra studiene etter hvert semester (3 stk. pr år).

Jean er en av få kvinnelige studenter som fullfører grunnskolen og kan gå videre til studier. De fleste blir dessverre tatt ut fra skolen i ung alder, ofte pga. graviditet eller behov for oppfølging av søsken.

Jean er svært glad og takknemlig for støtten hun mottar. Hun har nå fullført to semester. Bidraget hun mottar er på ca. 1,4 mill. MWK (ca. 15 000 kr). Dette dekker skoleavgift og nødvendige kostnader i forbindelse med skolegangen, som mat, transport, bøker og overnatting.